Thông tin cổ đông

Title

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tại Công ty CP Vật tư - TKV

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên sao cho thực sự là “công bộ” của Nhân dân. Người đánh giá cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức trong sự nghiệp cách mạng và chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) và các quy định về nêu gương đã tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ cả trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người động trong Công ty. Đội ngũ cán bộ, đảng viên công nhân viên và người lao động, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt, người đứng đầu từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc luôn phát huy được tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, tự giác trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình cũng như trong thực hiện nhiệm vụ chức trách được phân công, góp phần xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Nhiều tấm gương điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực công tác được nhân rộng, lan toả trong cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó, đã động viên, khích lệ người lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao, góp phần quan trọng để Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hằng năm.

Tuy nhiên, vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý đôi khi chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa thực sự nêu gương và làm gương, nói chưa đi đôi với làm,…Để tiếp tục đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo bước đột phá trong cán bộ và công tác cán bộ thì yêu cầu “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay” là cần thiết.

Công ty CP Vật tư - TKV với vai trò của mình là đội quân “hậu cần” của ngành than, được Tập đoàn TKV giao nhiệm vụ sản xuất và cung cấp các sản phẩm dầu nhờn Cominlub; cung cấp vật tư thiết bị ngành khai thác khoáng sản và xây dựng hạ tầng cơ sở phụ tùng; vật tư thay thế, bảo dưỡng sửa chữa các loại máy công trình, phương tiện vận tải, thiết bị khai thác mỏ lộ thiên, thiết bị khai thác hầm lò cho các đơn vị trong Tập đoàn, Công ty luôn đáp ứng kịp thời nhu cầu vật tư để phục vụ công tác sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong Tập đoàn; đã nỗ lực vượt lên mọi gian khó, kiên trì và sáng tạo, kỷ luật và đồng tâm, phục vụ đắc lực và hiệu quả, đóng góp một phần quan trọng cho sự nghiệp phát triển của ngành khai thác Than - Khoáng sản Việt Nam trong thời gian qua. Đặc biệt, trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến hết sức khó lường, tình hình chính trị thế giới diễn biễn phức tạp; Cuộc chiến Thương mại Mỹ - Trung; Cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina; căng thẳng chính trị trên một số khu vực tại Đông Nam Á và trên thế giới,….đã làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng nhiên liệu, nguyên liệu, sắt thép, máy móc thiết bị, giá cả các mặt hàng này tăng ở mức độ cao và rất cao; thời tiết cực đoan bất quy luật,…đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Ngành mỏ nói chung và Công ty nói riêng. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn TKV, Đảng uỷ TKV, Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị trong Tập đoàn TKV. Đặc biệt được sự quan tâm của Tập đoàn TKV chỉ đạo quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nên đã tạo điều kiện cho Công ty thực hiện tốt kế hoạch phối hợp kinh doanh với các đơn vị trong Tập đoàn trong việc cung ứng và sử dụng vật tư, xăng dầu, bốc xếp,...

Đi đôi với việc sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, góp phần xoa dịu nỗi đau với số phận bất hạnh nhân các dịp lễ tết, ngày thương binh liệt sỹ,…hằng năm. Công ty đã nhận hỗ trợ thường xuyên gia đình anh Đỗ Văn Được ở Phường Tuần Châu, Thành phố Hạ Long, nạn nhân chất độc da cam mỗi năm 9,5 triệu đồng.

Không chỉ khắc ghi những lời Bác Hồ dạy, phấn đấu thi đua lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Công ty, cán bộ, đảng viên, công nhân viên  người lao động không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng hình ảnh “Người Thợ mỏ - Người Chiến sỹ”, mô hình điển hình trong học và làm theo Bác; cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động Công ty với phương châm hành động muốn thành công thì phải quyết liệt, tâm sáng với việc, tận tuỵ với nghề.

Để tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu hội nhập và phát triển, thời gian tới, đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, trong đó cần xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng chức danh, vị trí công việc. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể và thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh uỷ Quảng Ninh, Đảng uỷ Than Quảng Ninh, Tập đoàn TKV về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Phải làm cho cán bộ, đảng viên thích học, tích cực tham gia học tập, được học, nhất là học lý luận chính trị. 

Đảng uỷ Công ty tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng tại đảo Thẻ Vàng, XN Vận tải Xếp dỡ

Công ty luôn xem việc lãnh đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là một nhiệm vụ chính trị quan trọng để từ đó quan tâm đầu tư đúng mức. Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải đặc biệt coi trọng mối quan hệ giữa các yếu tố “đức - tài”. Bên cạnh đồng bộ hoá, chuẩn hoá về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức và năng lực thực tiễn, cần thiết phải hết sức coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; nâng cao nhận thức về trách nhiệm, đề cao tinh thần học và tự học của cán bộ. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng của đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động Công ty.

Thứ hai, nâng cao nhận thức cho các cán bộ Công ty và đội ngũ đảng viên về mục tiêu, yêu cầu, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh và đẩy mạnh thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị để rèn luyện qua thực tiễn ở các phòng ban, đơn vị, lĩnh vực, bộ phận khác nhau.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện nghiêm các quy định, quy chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả cao việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch và công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Đào tạo chuyên môn phải căn cứ theo nhu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của đơn vị; bảo đảm điều kiện tiêu chuẩn của đối tượng cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo quy định. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng gắn với quy hoạch và trước khi bổ nhiệm.

Thứ tư, phát huy vai trò tính tiên phong, gương mẫu đi đầu của các đồng chí trong cấp ủy, của các đồng chí đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty.

           Ngô Dương

Like0

View 728

Facebook chat